Travel theme: Time

Tid är veckans resetema, och tiden är inte min bästa vän. Jag vet att det är jag själv som måste hantera den rätt, men jag tror att många av oss kämpar varje dag med att få den att räcka till. Trots att vi säkert har all tid vi behöver! Vi bara använder den på fel sätt.

Olika kulturer ser på tiden på olika sätt. Vår kultur ser tiden som linjär, några kulturer ser tiden som vertikal, medan gamla kulturer som Inca, Maya, Hopi och andra amerikanska stammar, liksom babylonier, greker, hinduer, buddhister och jainister ser tiden som ett hjul där allt återkommer cykliskt.

Jag är inte så säker på hur jag själv ser på tiden. Jag anser dock att den förslavar oss. Som barn, och de första sex, sju åren i skolan, tog jag av armbandsklockan första dagen på sommarlovet och tog inte på den igen förrän till höstens skolstart. Det var en lång, härlig tid av frihet. Mina egna barn har faktiskt gjort likadant…

Jag hörde en gång en underbar liten historia om tiden, som jag tycker visar mycket av hur jag själv uppfattar problemet med den. Jag ska försöka återberätta den här:

Några västerländska forskningsresande med en rad infödda bärare försökte följa sin uppgjorda tidsplan och nå destinationsorten för sin forskning på utsatt tid. Forskarna skyndade på sitt följe och gruppen avancerade snabbt och säkert. Tills plötsligt en dag när de infödda bärarna – utan förvarning – satte sig ner på marken och gjorde ingenting. Timme efter timme.

Alla försök att få upp bärarna och få dem att gå vidare var fruktlösa.Varken påminnelser om ingångna avtal eller hotelser om straff hade någon effekt. Vad skulle de göra?

Medan forskarlaget dryftade den uppkomna situationen reste sig bärarna plötsligt upp och fortsatte vandringen – som om inget hade hänt. När forskarna frågade varför bärarna så plötsligt ändrat sig, fick de svaret: ”Vi bara inväntade själen.”.

Time is this week’s Travel theme from Ailsa. Time is not my best friend. I know that the trouble of handling it is all inside me, but on the other hand I think many of us are struggling to find time enough every day. We all have enough time, I’m sure, we are only doing the wrong things with it.

Our culture, the Judeo-Christian, based on the Bible, sees time as linear, and the general Christian view is that time will end with the end of the world. Other cultures don’t necessarily look upon it in the same way. Some cultures see time as vertical, some have a cirkular, cyclical view of it.

Ancient cultures such as Incan, Mayan, Hopi, and other Native American Tribes, plus the Babylonians, Ancient Greeks, Hinduism, Buddhism, Jainism, and others have a concept of a wheel of time, that regards time as cyclical and quantic consisting of repeating ages that happen to every being of the Universe between birth and extinction.

I’m not sure of how I look upon time. It must exist in some sense, but I wish it hadn’t. Time is enslaving us. When I was a child, and during my first six or seven years in school, I used to take off my watch the first day of my  summer vacation – and I didn’t put it on until school started again. Those were happy days of freedom. In fact my own children have done the same thing…

I once listened to a beautiful story about the concept of time, and I believe this story captures my feelings as in a clear drop of dew. I will try to retell it here:

Some western explorers and their native carriers tried to follow their time schedule in order to reach their research destination on time. The explorers tried to hurry their carriers and the group advanced fast and steadily. Suddenly one day, without warning, the carriers just sat down on the ground and did nothing. Hour after hour. Every effort to get them up and going was futile. No reminder of contracts or threats of punishment had any effect. What where they to do?

While the explorers were discussing the difficult situation, the carriers suddenly rose and continued the walk – as if nothing had happened.

When the explorers asked why they so unexpectedly had changed their minds, the answer was: ”We were just awaiting the soul.”

Barcelona och Pyrenéerna 2011 408

26 reaktioner på ”Travel theme: Time

  1. I have felt completely un-enslaved these past three weeks and now I feel I have to pay for it Ann Christine ! (sorry I seem to add an extra e sometimes )
    Dali’s pictures are always intriguing to look at 🙂

  2. Such a clever post. I definitely see time as running in cycles, because that’s what nature shows me every year. But I also see it as lying in layers all around and within us. It’s an illusion which can enslave us….and we all trade bits of our time for money….you really gt me thinking with this post 🙂

Halva verket är läsarens - så, vad säger Du? As the second half is the reader's - I'd love to have Your line!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.